Solutions

Hur hittar jag min förenings eller annan delad e-postlåda?

Martin Henriksson Dec-9th, 2019 10:55 1 0

För att hitta er delade epostlåda, exempelvis för er förening, så får man gå in i sin egen personliga e-postlåda och klicka på pilen till vänster om e-postlådans namn, och därefter "Inkorgen", se bild nedan:


Ifall du inte kan se föreningsadressen överhuvudtaget i Zimbra, skicka gärna ett supportärende till oss på it@sd.se


Vote

Was this article helpful?
1 out of 3 found this helpful

Leave a comment